Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Megtérő ima

Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled a halálod után?

Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik: az ember szelleme és lelke továbbra is létezik.

Tudod-e, hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely létezik a Biblia szerint: az egyik a Mennyország, a másik a Pokol. Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életben, és oly sok bűnt követtél el, hogy számodra nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz.

Nincs olyan bűn, ami meg tudna akadályozni, hogy a Mennybe kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán azért, mert annyi jót tettél az életedben. Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk? Jézus egyetlen feltételt említ: "Szükség néktek újonnan születnetek." (Ján. 3,7.)
Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésről, hiszen megkérdezte: "Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az őanyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?" (Ján. 3,4.)
 
Jézus így válaszolt: "Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az." (Ján. 3,6.)
 
A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, azegyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled. "Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján. 3,16.)
 
Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess. Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. "Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam" — mondja Jézus. (Ján. 14,6.)
 
Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus. Az üdvösségedhez—újjászületésedhez—nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életed Megváltója, mondd el a következő imádságot.
 
A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki HANGOSAN TELJES HITTEL:
 
"Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.” (Róm. 10,9.)
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Gyógyítóm!
A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10.)
Én hiszem a szívemben és most a számmal is vallást teszek a hitemről:
Jézus Krisztus az én Uram!
Jézus Krisztus az én Megváltóm!
Jézus Krisztus az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva!
Köszönöm Úr Jézus az örök életemet! Ámen."
 

Most, hogy elmondtad az imát, tudd, hogy a szellemed, ami korábban halott volt, az újjászületett. A szellemünkön keresztül halljuk Isten hangját, vezetését. Hasonló, mint amikor egy csecsemő megszületik és hallja az ő anyjának, apjának hangját tisztán. A szellemünk halt meg a bűnbeeséskor, amely által el lettünk választva Istentől és az újásszületéskor ez az ami feltámad.

Ámde ez nem egyenlő a megtéréssel. Mindennap meg kell térnünk a halott és bűnös cselekedetekből. Ha Isten szerelmese vagy, akkor nagyon könnyen tud vezetni Téged a mindennapjaidban és ez az életeden mindenképpen látszani fog, ezért nem lesz megeröltető megélni a hited, azaz megtérni.

Jó tanács, hogy keress egy olyan gyülekezetet, ahol Jézus Krisztus van a középpontban. Sokat kell még tanulnod, ezért olvasd a Bibliát mindennnap és maradj kapcsolatban Jézussal! :)

Sok filmet, bizonyságot, dicséretet nézhetsz itt nálunk is, mindegyiknek az a célja, hogy közelebb vigyen Téged Jézus Krisztushoz, mert csak a Mindenható szeretete tud Téged megváltoztatni és folyamatosan átformálni.

"Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked."  4 Móz. 6: 24-26.

ÁMEN!